Algemene voorwaarden Cube Media

Alle inhoud welke door Cube Media gecommuniceerd wordt is met zorg vastgesteld.
Dit geldt voor de website, e-mailberichten en alle overige uitingen. Cube Media is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de verkregen informatie. Wij staan niet garant voor het feit dat alle informatie compleet, accuraat en actueel is.

Alle uitingen vanuit Cube Media worden beschermd door het auteursrecht. De uitingen zijn alleen bestemd voor de geadresseerde(n) of de bezoeker van de website. Niets uit deze uitingen mag op welke manier dan ook worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt.

Download hieronder onze Algemene Voorwaarden:

algemene voorwaarden cube media  algemene leveringsvoorwaarden

- Algemene Voorwaarden Cube Media (pdf)
- Algemene Leveringsvoorwaarden (pdf)

BEL MIJ TERUG!

Justi Veenhof Eigenaar Cube Media Veenendaal

Justi Veenhof

T | 06 - 290 220 58
E |
Linkedin

cubemedia veenendaal eigenaar theo bezemer

Theo Bezemer

T | 06 - 131 559 95
E |
Linkedin